Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 28/09/2012 02:09

28/09/2012, ΣΥΝΕΧΕΙΑ της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27-09-2012, σήμερα στις 18:00

Συνεχίζεται σήμερα στις 18:00 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 27-09-2012.