Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 08/03/2012 11:03

8/3/2012, Μείωση τελών καθαριότητας μέχρι 50% σε τρίτεκνους: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων

Με την 6/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, όπως αυτή επικυρώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, εγκρίθηκε η Μείωση Δημοτικών Τελών Καθαριότητας μέχρι 50% σε Τρίτεκνους.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ:

1)      Να είναι Δημότες του Δήμου Χανίων.

2)      Να έχουν κατοικία μικρότερη των 150m2.

3)      Να έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000€.

4)      Να είναι τρίτεκνοι

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1)      Αίτηση

2)      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3)      Αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.

4)      Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή Ε1 έτους 2011.

5)      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

6)      Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση αλλαγής χρήσης.

7)      Οικοδομική άδεια ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικίου που να αναγράφονται τα  τ.μ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/σνη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (τηλ. 28213-41756).