Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 23/07/2012 01:07

23/7/12 Δήμος Χανίων: Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πεζοδρόμηση της Ποτιέ

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ – και πιο συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" το έργο της "Πεζοδρόμησης – διαμόρφωσης οδού Ποτιέ & διαμόρφωσης οδού Εισοδείων – Αγίων Δέκα –Δωροθέου Επισκόπου – παρόδων αυτών – Καραολή & Δημητρίου" μετά από την υπ. αρ. 3420/3-7-2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Το έργο, το οποίο έχει προϋπολογισμό 754,550 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αξιολογήθηκε θετικά για ένταξη στο ΕΣΠΑ, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης ύστερα από την ολοκληρωμένη πρόταση/αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλλε η Δημοτική Αρχή των Χανίων στις 18 Μαΐου 2012.

 

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο Κεντρικό - Εμπορικό Τμήμα της Παλιάς Πόλης και περιλαμβάνει τις οδούς Ποτιέ, Εισοδίων, Αγίων Δέκα, Δωροθέου Επισκόπου, τις παρόδους τους και την οδό Καραολή και Δημητρίου. Στην περιοχή συνυπάρχουν χρήσεις, εμπορικές, τουριστικές, αναψυχής και κατοικίας.

 

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα μέσω των οποίων προβλέπεται να υλοποιηθεί:

• η πεζοδρόμηση των οδών Ποτιέ και Καλλινίκου Σαρπάκη και η ανάπλαση όλης της περιοχής επέμβασης με νέες πλακοστρώσεις με φυσικά υλικά, δενδροφυτεύσεις και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού/δημοτικού φωτισμού.

• η κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ράμπες και οδηγοί τυφλών).

• ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

• η εγκατάσταση κεντρικού δικτύου οπτικών ινών.

• η υπογειοποίηση του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου.

 

Σημειώνεται ότι το έργο βρίσκεται στο στάδιο της έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης του με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 2012 ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού ανέρχεται σε 8 μήνες.

 

Με αφορμή την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης έκανε την παρακάτω δήλωση:

 

«Με την εν λόγω παρέμβαση, το κεντρικό - εμπορικό κομμάτι της Παλιάς Πόλης των Χανίων - αναβαθμίζεται σημαντικά και σε συνδυασμό με τις εργασίες ανάπλασης των οδών Τσουδερών, Μουσούρων και Χρ. Επισκόπου που ήδη υλοποίει ο Δήμος μας, η όλη περιοχή αλλάζει συνολικά όψη και γίνεται πιο φιλική σε δημότες, πεζούς και επισκέπτες. Παράλληλα, η Παλιά Πόλη - η οποία έχει διατηρήσει την παλιά της ρυμοτομία, μορφολογία και φυσιογνωμία στο μεγαλύτερο μέρος της, αποτελώντας εδώ και χρόνια το σημαντικότερο στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο του Δήμου Χανίων αλλά ολόκληρου του Νομού - αποκτά πλέον, με τα έργα που υλοποιούνται από το Δήμο Χανίων - τις υποδομές εκείνες που την καθιστούν πλέον ως περιοχή υψηλού τουριστικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, με πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και αγορά».

p1

p2