Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2013

10/09/2013, “Κέρδισε στο Σ.τ.Ε. την υπόθεση των Αγίων Αποστόλων ο Δήμος Χανίων”

10.09.2013 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Από το Δήμο Χανίων γίνεται γνωστή η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης που εκδικάσθηκε την 24-9-2012 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το ιδιοκτησιακό θέμα των Αγίων Αποστόλων.

 Πιο συγκεκριμένα, το Στ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 3003/2013 απόφασή του, απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ακυρώσεως έξι συνιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων, οι οποίοι είχαν ζητήσει την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που είχε κηρυχθεί το 1966 και συντελεστεί στα ακίνητά τους, συνολικού εμβαδού 42 στρεμμάτων.

 Το Δικαστήριο δέχθηκε, κατά πλειοψηφία, του ισχυρισμούς του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, δέχθηκε ότι ο σκοπός της επίδικης απαλλοτριώσεως έχει πραγματοποιηθεί και ότι αυτός δεν ήταν μόνο η ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην επίμαχη περιοχή, αλλά και η πραγματοποίηση λουτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση έργων εξωραϊσμού και διαμορφώσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, αρχικά, ο ΕΟΤ και από το 1984 και εξής, ο Δήμος Νέας Κυδωνίας και ο Δήμος Χανίων προέβησαν σε σειρά έργων εξωραϊσμού και λουτρικών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσαν τις παραλίες με τις αναγκαίες λουτρικές εγκαταστάσεις και προέβησαν σε βασικά έργα εξωραϊσμού στην περιοχή. Παράλληλα, οι δύο Δήμοι ανέπτυξαν σειρά προγραμμάτων και δράσεων, με τα οποία βελτιώθηκε η τουριστική εικόνα της περιοχής, καθιστώντας την πόλο έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους της πόλης των Χανίων αλλά και για κάθε επισκέπτη της ευρύτερης περιοχής.

 Το Δήμο Χανίων εκπροσώπησαν στην υπόθεση ο δικηγόρος Αθηνών Αντώνης Βγόντζας και η δικηγόρος Χανίων Ρόζυ Σπάρταλη ενώ στη δίκη παρενέβη και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Δημήτρη Ποντικάκη.

p1