Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

7/12/2015, Ανακοίνωση Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Δήμου Χανίων για την εισαγωγή στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

07.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:31

 Σε απάντηση του ψηφίσματος της ΕΛΜΕ, ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ΕΛΜΕ Χανίων καθώς και το σύνολο των δημοσίων-δημοτικών υπαλλήλων του Νομού Χανίων ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση και διάθεση να αποκλείσουμε κοινωνικές ή εργασιακές ομάδες από την εισαγωγή τους σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Στη μοριοδότηση για την εισαγωγή, πρωταρχικό ρόλο έπαιξε το εισόδημα και τα κοινωνικά κριτήρια κάθε οικογένειας, διότι για μας σημασία έχει η ενίσχυση των οικονομικά και κοινωνικά αδυνάτων οικογενειών χωρίς να εξετάζουμε εάν πρόκειται για δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Από την πρώτη στιγμή σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε υπηρεσίες οικονομικά προσβάσιμες σε όσους έχουν ανάγκη, χωρίς το στοιχείο της οικονομικής αποτροπής, διασφαλίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα του οργανισμού μας.

Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόστηκε ένα ηλεκτρονικό αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης με ταυτόχρονη εξαγωγή των μορίων κατά την υποβολή της αίτησης και αυτόματη κατάταξη των ωφελουμένων ανά παιδικό σταθμό.

Επίσης επετεύχθη η ένταξη εννέα (9) παιδικών σταθμών και ενός (1) Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) στο ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2015-2016.

Αποτέλεσμα, ο Οργανισμός να εισπράξει για το σχολικό έτος 2015 - 2016 το ποσό των 637.000,00€.

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. από την ίδρυση του έως και σήμερα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για τις δράσεις του.

Ενδεικτικά για το οικονομικό έτος 2015 έχει προβλεφθεί ως επιχορήγηση (τακτική και έκτακτη) το συνολικό ποσό των 1.115.801,00€.

Με την ένταξη μας στο ΕΣΠΑ καταφέραμε να ελαφρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου και κατ' επέκταση τους δημότες μας κατά 637.000,00€ που αποτελεί το 60% των επιχορηγήσεων που έως σήμερα λαμβάναμε αποκλειστικά από τον Δήμο Χανίων.

Μηδενισμός των τροφείων καμία οικονομική επιβάρυνση

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ μας διασφάλισε την κατάργηση των τροφείων για όλους τους ωφελούμενους των υπηρεσιών μας στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, κανείς γονέας δεν θα επιβαρυνθεί με τροφεία για το σχολικό έτος 2015 - 2016.

Επιπρόσθετα η ένταξη μας στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ) περιόδου 2015-2016, μας εξασφαλίζει προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2016 – 2017, έτσι ώστε να μπορούμε να εισαγάγουμε περισσότερα νήπια, σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Υπουργείου και την αναλογία παιδαγωγικού προσωπικού και νηπίων.

Κλείνοντας παραθέτουμε τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των επιτυχόντων για τους παιδικούς σταθμούς.

Το 63.59% των παιδιών που έχουν εγγραφεί από τις καταστάσεις του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. οι γονείς είναι και οι δύο Δημόσιοι Υπάλληλοι ή ο ένας από του δύο.

Το 1.38% και οι δύο άνεργοι

Το 2.30% και οι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες

Το 33.73% και οι δύο ιδιωτικοί ή ο ένας από τους δύο.

Για τα παιδιά που έχουν εισαχθεί μέσω ΕΣΠΑ δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία που να προσδιορίζουν την εργασιακή κατάσταση του πατέρα ως προς το εάν είναι δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος.

Η μητέρα σαφέστατα για να γίνει αποδεκτή η αίτηση της δεν πρέπει να είναι δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος, όμως αυτό δεν αποκλείει ότι ο πατέρας δεν ανήκει στον δημόσιο η ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για την σχολική χρονιά 2016 – 2017, εφόσον συνεχιστεί το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το σύνολο των παιδικών σταθμών, δεσμευόμαστε να θέσουμε εκ νέου στο διοικητικό συμβούλιο του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. τη μοριοδότηση για την εισαγωγή των νηπίων και να εξετάσουμε θετικά την πριμοδότηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη δικαιότερη κατανομή τους στους εισαχθέντες των παιδικών σταθμών του Δήμου Χανίων”.

 

Μιχάλης Βλαχάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Χανίων

Πρόεδρος Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.