Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

24/4/2015, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ 8/2015 Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/2004 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΚΟΥΜΠΕ» ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5243/2211/10-7-03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΦΕΚ 859Δ’/11-8-03 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 1/94 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΚΟΥΜΠΕ» ΠΡΩΗΝ Δ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 1417/2006, 8089/2002, 13710/2005, 6935/2009,8598/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 682, 693, 694, 696, 697, 715, 716, ,717, ,719, 721 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ Κ.Κ. 023301, 023313,023314, 023315, 02331, 023316, 023317, 026601, 023319, 023320, 02605, 026605, 023201, 023202, 026602, 026612, 026607, 026608, 026724, 026729, 026904, 026905, 026906.

28.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ 8/2015 Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 1/2004 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΚΟΥΜΠΕ» ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΝΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 5243/2211/10-7-03 ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΦΕΚ 859Δ’/11-8-03 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 1/94 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ «ΚΟΥΜΠΕ» ΠΡΩΗΝ Δ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 1417/2006, 8089/2002, 13710/2005, 6935/2009,8598/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΟΤ 682, 693, 694, 696, 697, 715, 716, ,717, ,719, 721 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕ Κ.Κ. 023301, 023313,023314, 023315, 02331, 023316, 023317, 026601, 023319, 023320, 02605, 026605, 023201, 023202, 026602, 026612, 026607, 026608, 026724, 026729, 026904, 026905, 026906.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87,Σούδα (πρώην Δημαρχείο Σούδας) 1ος όροφος, γραφείο 4) κατά τις ώρες 11.30- 13.30 από Δευτέρα 27-4-2015 έως και την Δευτέρα 4-5-2015, προκειμένου να λάβουν γνώση της Δ8/2015 Δ. Χανιών διορθωτικής και των συνημμένων σε αυτήν πινάκων και διαγραμμάτων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός της παραπάνω προθεσμίας.

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Γεώργιος Φραγγεδάκης