Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

16/10/2015, ΔΕΥΑΧ : Διακοπή τροφοδοσίας με λύματα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων

16.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:31

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ως ενταγμένο στην Πράξη με κωδικό MIS 346596 και προκειμένου να γίνει η διασύνδεση υφιστάμενων και νέων μονάδων προεπεξεργασίας της εγκατάστασης, απαιτείται η διακοπή τροφοδοσίας της εγκατάστασης με λύματα από το πρωί της Δευτέρας 19/10/2015 μέχρι το αργότερο την Πέμπτη 22/10/2015.

 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα τα λύματα θα οδηγούνται μετά τον εσχαρισμό προς τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

 

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε με την ολοκλήρωση των εργασιών να επανέλθει άμεσα η Εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΜΑΔΑΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Προϊστάμενος Τμήματος