Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

26/03/2015, Προμήθεια λοιπού υλικού εξοπλισμού (Διάφορα εξαρτήματα και μικροΰλικά για τα τεχνικά συνεργεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολιγικών έργων και κυκλοφορίας)

26.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας: Λοιπού υλικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για τα τεχνικά συνεργεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολιγικών έργων και κυκλοφορίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τις τεχνικές προδιαγραφές: 

     Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά\

           ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 3Χ11. 

             Σκάλα 3χ11 αλουμινίου, πτυσσόμενη, τριών τεμαχίων, μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή.          

             Πιστοποιημένου κατασκευαστή με ISO 9001. Ενδεικτικού ύψους 3μ. (κλειστή) και βάρους 22kg. 

           ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 2Χ9. 

       Σκάλα 2χ9 αλουμινίου, πτυσσόμενη, δύο τεμαχίων, μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή.

        Πιστοποιημένου κατασκευαστή με ISO 9001. Ενδεικτικού ύψους 2,5μ. (κλειστή) και βάρους 13kg. 

       ΣΚΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 3Χ14. 

      Σκάλα 3χ14 αλουμινίου, πτυσσόμενη, τριών τεμαχίων, μετατρεπόμενη σε μονή και διπλή. 

      Πιστοποιημένου κατασκευαστή με ISO 9001. Ενδεικτικού ύψους 3,75μ. (κλειστή) και βάρους 27Kg. 

     ΣΚΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΠΟΔΗ. 

    Σκάλα ξύλινη με 7 σκαλοπάτια, πτυσσόμενη, Πιστοποιημένου κατασκευαστή με ISO 9001. Ενδεικτικού ύψους       2,25μ. 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 2 ΤΟΝΩΝ. 

Ιμάντας ανύψωσης, επίπεδος, ενισχυμένος, με θηλιές στα άκρα, ανυψωτικής ικανότητας 2.000kg, μήκους 3 μέτρων πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ 1492-2, συντελεστή ασφάλειας 7 : 1, από πολυεστερικές ίνες υψηλής αντοχής, με πλέξη ινών τύπου «ψαροκόκαλο», ένδειξη με το φορτίο εργασίας και η θηλιές θα έχουν επιπλέον προστασία στην τριβή και στην χρήση. Η προμηθευτική εταιρεία θα διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας ISO 9001:2008. 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ 3 ΤΟΝΩΝ. 

Ιμάντας ανύψωσης, επίπεδος, ενισχυμένος, με θηλιές στα άκρα, ανυψωτικής ικανότητας 3.000kg, μήκους 6 μέτρων πιστοποιημένος σύμφωνα με ΕΝ 1492-2, συντελεστή ασφάλειας 7 : 1, από πολυεστερικές ίνες υψηλής αντοχής, με πλέξη ινών τύπου «ψαροκόκαλο», ένδειξη με το φορτίο εργασίας και η θηλιές θα έχουν επιπλέον προστασία στην τριβή και στην χρήση. Η προμηθευτική εταιρεία θα διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας ISO 9001:2008. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 6,5 ΤΟΝΩΝ. 

Ναυτικό κλειδί 6,5 τόνων, ενδεικτική διάμετρος τόξου 22mm, ενδεικτική διάμετρος πείρου 25mm. Πιστοποίησης CE, κατάλληλο για ανύψωση φορτίου σύμφωνο με την 98/37/EC Οδηγία Μηχανών. Συντελεστής ασφαλείας 6:1. Η προμηθευτική εταιρεία θα διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας ISO 9001:2008. 

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS - PLUS Φ 12mm.

Τρυπάνι Φ 12mm, για διάτρηση σε τοιχοποιία, μπετόν και πέτρα, ωφέλιμου μήκους 250mm, υποδοχή

SDSPLUS. 

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS - PLUS Φ 14mm.

Τρυπάνι Φ 14mm, για διάτρηση σε τοιχοποιία, μπετόν και πέτρα, ωφέλιμου μήκους 250mm, υποδοχή

SDSPLUS. 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ INOX.

Συρματόσχοινο ανοξείδωτο inox AISI 316 7X7 με χαλύβδινη ψυχή 6mm και φορτίο θραύσης

τουλάχιστον 2.250 kg. 

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ INOX.

Σφικτήρας συρματόσχοινου ανοξείδωτος inox 6mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές, για 1 ή για περισσότερες ομάδες, αρκεί να καλύπτουν όλα τα είδη από κάθε ομάδα. 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ 73100, οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών με την ένδειξη “Προμήθεια λοιπού υλικού εξοπλισμού για τα τεχνικά συνεργεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολιγικών έργων και κυκλοφορίας” Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 31/03/2015