Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

21/4/2015, Δήλωση Δημάρχου Χανίων, Τ. Βάμβουκα , για την Π.Ν.Π. δέσμευσης των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων

21.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:02

Ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που προωθείται από πλευράς της κυβέρνησης, για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων:

H προώθηση από την πλευρά της κυβέρνησης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος ανατρέπει ουσιαστικά κάθε προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και επίσης θέτει εν αμφιβόλω την εμπιστοσύνη της αγοράς προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για μια πράξη, που τόσο πολιτικά όσο και θεσμικά, δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά σε σχέση με το κατά πόσο η κεντρική εξουσία αντιλαμβάνεται το σημαντικό ρόλο, που διαδραματίζουν οι Δήμοι στην κίνηση της οικονομίας και στην καθημερινότητα του πολίτη.

Στηρίζουμε την κυβέρνηση και τις προσπάθειές της για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης όμως, η δέσμευση των χρημάτων των Δήμων δημιουργεί τεράστια αδιέξοδα και ανησυχία για το μέλλον.

Διερωτήθηκαν οι εμπνευστές αυτής της ιδέας, πώς οι Δήμοι θα μπορέσουν να αγοράσουν καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, πώς θα λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές, αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα για τα αναλώσιμα ή ακόμα πώς θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί σε περίπτωση δέσμευσης αυτών των διαθεσίμων;

Η ανεξαρτησία του θεσμού πλήττεται βάναυσα, με αυτή την πράξη παραβιάζεται η συνταγματική έννοια της αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του “εθνικού στόχου”, δεδομένου ότι οι Ο.Τ.Α., σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, θα προσφέρουν 863 εκ. ευρώ για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος το 2015, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης.

Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να λήξει η διαπραγμάτευση με τους δανειστές, διότι ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα και κάθε ώρα που περνά είναι εις βάρος της χώρας, εφ' όσον παραμένει εκκρεμής η εξεύρεση χρηματοδότησης από τους δανειστές”.

p1