Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015 | 14/08/2015 02:08

14/8/2015, Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 19/8/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 50040/13-8-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2015 {Δήμαρχος}

 2. Διοργάνωση έκθεσης κρητικών προϊόντων με τίτλο “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015” {Μαράκης}

 3. Μείωση μισθώματος περιπτέρου {Αλεξανδράκης}

 4. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 5. Διαγραφή προστίμων παραβάσεων Δημοτικής Αστυνομίας λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Αλεξανδράκης}

 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παράθεση γεύματος προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας {Αλεξανδράκης}

 7. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ {Περράκη}

 8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή {Φραγγεδάκης}

 9. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Λαγωνικάκης Σταύρος) {Φραγγεδάκης}

 10. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών” {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαρρύθμιση παιδικής βιβλιοθήκης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εξωραϊσμός – ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 2ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση – Αποκατάσταση – Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από Θεομηνία 2015” {Κεμεσίδης}

 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης & Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου, Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων” {Κεμεσίδης}

 22. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοπική Οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου ” {Κεμεσίδης}

 24. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εξωραϊσμός – ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 25. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης & Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου, Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 26. Έγκριση προμήθειας στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης {Κεμεσίδης}

 27. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή του δυτικού δικτύου πυρόσβεσης Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές συντηρήσεις υποδομών στη Δ.Ε. Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 29. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 30. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 31. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 32. Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής {Κεμεσίδης}

 33. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 34. Συνδιοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα την αγωγή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία {Φραγκάκης}

 35. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 36. Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων της κλαδευτικής περιόδου 2015-2016 {Κοτζαμιχάλης}

 37. Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού {Πουλιδάκης}

 38. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού “προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για το 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων” {Πουλιδάκης}