Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

14/8/2015, Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων

14.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:11

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 19/8/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 50040/13-8-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων της Π.Ε. Χανίων για το έτος 2015 {Δήμαρχος}

 2. Διοργάνωση έκθεσης κρητικών προϊόντων με τίτλο “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015” {Μαράκης}

 3. Μείωση μισθώματος περιπτέρου {Αλεξανδράκης}

 4. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 5. Διαγραφή προστίμων παραβάσεων Δημοτικής Αστυνομίας λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Αλεξανδράκης}

 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παράθεση γεύματος προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας {Αλεξανδράκης}

 7. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ {Περράκη}

 8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή {Φραγγεδάκης}

 9. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Λαγωνικάκης Σταύρος) {Φραγγεδάκης}

 10. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών” {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωση πρώην Δημαρχείου Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαρρύθμιση παιδικής βιβλιοθήκης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Εξωραϊσμός – ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 2ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π., του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση – Αποκατάσταση – Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση οικισμού Λούχι Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από Θεομηνία 2015” {Κεμεσίδης}

 19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης & Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου, Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 20. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δ. Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων” {Κεμεσίδης}

 22. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοπική Οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου ” {Κεμεσίδης}

 24. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εξωραϊσμός – ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 25. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης & Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου, Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 26. Έγκριση προμήθειας στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης {Κεμεσίδης}

 27. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή του δυτικού δικτύου πυρόσβεσης Παλιάς Πόλης Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές συντηρήσεις υποδομών στη Δ.Ε. Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 29. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 30. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 31. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου” {Κεμεσίδης}

 32. Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής {Κεμεσίδης}

 33. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 34. Συνδιοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα την αγωγή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερβαρότητας και παχυσαρκίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία {Φραγκάκης}

 35. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

 36. Σκοπιμότητα ανάθεσης εργασιών κλαδεμάτων της κλαδευτικής περιόδου 2015-2016 {Κοτζαμιχάλης}

 37. Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού {Πουλιδάκης}

 38. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού “προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για το 2015 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων” {Πουλιδάκης}