Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

20/2/2015, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 26/2/2015

26.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:17

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 26/2/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9886/20-2-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης στη Κύπρο {Αλεξανδράκης}

 2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Μουντογιαννάκη Μαρία {Αλεξανδράκης}

 3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων - ψήφιση πίστωσης {Περράκη}

 4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Χανίων με το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων" {Κεμεσίδης}

 5. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων - χρήση 2015" {Κεμεσίδης}

 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση Προσβασιμότητας πεζοδρομίων" {Κεμεσίδης}

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάπλαση οικισμών ΣΚΑΛΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΙΑΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δήμου Σφακίων" {Κεμεσίδης}

 8. Έγκριση προμήθειας μικροεργαλείων και αναλωσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Κεμεσίδης}

 9. Έγκριση προμήθειας υλικών για την συντήρηση των δημοτικών κτισμάτων - αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων από τα τεχνικά συνεργεία {Κεμεσίδης}

 10. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τις ομάδες ειδών 2, 3, 4 και 5 του υποέργου 1 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων" της πράξης "Εκσυγχρονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης" {Μαράκης}

 11. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της ιστορικής, λαογραφικής, αρχαιολογικής εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ) ομάδες ειδών 2, 3 και 5" {Μαράκης}

 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων σε έκθεση τουριστικού ενδιαφέροντος στο Βερολίνο και ορισμός εκπροσώπου {Αποστολάκη}

 13. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης των μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού "Προμήθεια γραφικής ύλης - λοιπά υλικά γραφείου, χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων"

 14. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης των μελών της επιτροπής παραλαβής του διαγωνισμού "Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και Fax για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων"

 15. Κατακύρωση Πρακτικού Κλήρωσης των μελών της επιτροπής παραλαβής υλικών για την συντήρηση ξύλινων και σιδηρών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων