Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

3/6/2015, Eπανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 5/6/2015

03.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:29

Μετά την ματαίωση της κατά την 2-6-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 30358/28-5-2015 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, νέα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 5η του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονταν στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1.Γνωμοδότηση για την οριστική απομάκρυνση σχολαζόντων περιπτέρων τα οποία βρίσκονται στην Δ.Ε. Χανίων

2.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Χανίων 

 

Αθανασάκη Ειρήνη