Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

17/8/2015, Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων (Άρθρο 88 Ν.3852/10)

17.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:08

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 18η του μηνός Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Γνωμοδότηση για κυκλοφοριακά θέματα στα όρια της Δημ. Κοινότητας Χανίων (Πρακτικό 2/2015 Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων)

2.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Χορήγηση άδειας στον σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων κ. Σαμιωτάκη Αντώνιο.

4.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Χανίων

 

Αθανασάκη Ειρήνη