Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

16/2/2015, Επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας Χανίων : Στις 19/2/2015

16.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:37

Μετά την ματαίωση της κατά την 13-2-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 7297/9-2-2015 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, νέα δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονταν στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Προτάσεις σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο

4.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Χανίων

 

Αθανασάκη Ειρήνη