Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

12/5/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 15/5/2015

12.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/5/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 25778/11-5-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Δήμαρχος}

 2. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας βασικών πυρκαγιών Δήμου Χανίων 2015 {Δήμαρχος}

 3. Προϋποθέσεις Εγγραφών και Επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για την σχολική περίοδο 2015-2016 στους Παιδικούς Σταθμούς και τον Βρεφικό Σταθμό του ΔΟΚΟΙΠ {Αλιφιεράκη}

 4. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Γηροκομείο) του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 5. Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2015 Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 σχετικά με ενίσχυση Κ.Α. για την “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού” του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων {Αλεξανδράκης}

 7. Διαγραφή οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

 8. Διαγραφή οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων και τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

 9. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα και απαλλοτρίωση {Αλεξανδράκης}

 10. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}

 11. Επιστροφή χρημάτων {Αλεξανδράκης}

 12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας – αντικατάστασης ρόλλερ σκίασης – περσίδων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 13. Καθορισμός αντικειμενικών τιμών και τιμών εκκίνησης δημοπρασίας αιγιαλού έτους 2015 {Αλεξανδράκης}

 14. Δημοπράτηση Δημοτικών Αναψυκτηρίων {Αλεξανδράκης}

 15. Έγκριση τιμών εκκίνησης δημοπρασίας δημοτικών αναψυκτηρίων {Αλεξανδράκης}

 16. Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης {Φραγγεδάκης}

 17. Έγκριση 1/2014 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (θέμα 3ο ρύθμιση κυκλοφορίας στην οδό Καντάνου περιοχής Αγ. Νεκταρίου Παχιανών) {Φραγγεδάκης}

 18. Έγκριση 1/2014 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (θέματα που αφορούν Δ.Κ. ΣΟΥΔΑΣ, ΑΡΩΝΙΟΥ, ΔΑΡΑΤΣΟΥ, ΑΓ. Μαρίνας, Κουνουπιδιανών Τ.Κ. Σταλού {Φραγγεδάκης}

 19. Έγκριση 1/2014 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Χανίων) {Φραγγεδάκης}

 20. Έγκριση 1/2015 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων {Φραγγεδάκης}

 21. Επανεξέταση θέματος περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο πίσω από το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων {Φραγγεδάκης}

 22. Καταβολή αποζημίωσης γης και επικειμένων στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 023133/ΟΤ684 Σχεδίου Πόλεως “Κουμπές Μουρνιών” {Φραγγεδάκης}

 23. Τροποποίηση στο ΟΤ 562 της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Παχιανών (Αγ. Νεκτάριος) (Ι) του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 24. Απόρριψη αιτημάτων περί μετακίνησης περιπτέρου {Φραγγεδάκης}

 25. Παραχώρηση νότιας αίθουσας Ισλαμικού Τεμένους {Φανδριδάκης}

 26. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση Προκαταρκτικών Ενεργειών (Σύνταξη Μελετών) Ωρίμανσης Έργων σε διάφορες ζώνες των οχυρώσεων της Παλιάς Πόλης Χανίων” {Κεμεσίδης}

 27. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού – Τακτοποιητικού) του έργου “Διαμόρφωση χώρου μνημείου Αυστραλών και Νεοζηλανδών” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 29. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση πλατείας Πλάκας Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Βελτίωση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 31. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων” {Κεμεσίδης}

 32. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Βαφέ και Φρέ Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση Στέγης Ι.Ν. Αγίας Μαγδαληνής” {Κεμεσίδης}

 34. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων – χρήση 2013” {Κεμεσίδης}

 35. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση Πλατείας και Πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

 36. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 37. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση Χανιά Δρόμοι Απασχόλησης” {Μαράκης}

 38. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Χανιά Κοινωνική Συνοχή” {Μαράκης}

 39. Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών {Μαράκης}

 40. Διοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο “LOVE YOUR LOCAL MARKET” {Περράκη-Μαράκης}

 41. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 74ης Επετείου της “Μάχης της Κρήτης” {Περράκη}

 42. Έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου “Εν Χανίοις” και ορισμός Συντακτικής Επιτροπής και Επιμελητή

 43. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Παλιάς Ηλεκτρικής για διοργάνωση 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου αυτοάμυνας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας “Krav Maga Global” {Αδοντάκης}

 44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, προκειμένου τη συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο Εθνικό Σχολικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας “Μαθαίνω για τη Ζωή, συνθέτοντας τις ψηφίδες της Υγείας μου” {Φραγκάκης}

 45. Παράδοση στους ιδιοκτήτες των κλειδιών του ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο παροχής δημοτικών υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας στον Γαλατά – Δημοτική Ενότητα Γαλατά {Φραγκάκης}

 46. Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος και ψήφιση πίστωσης {Κοτζαμιχάλης}

 47. Έγκριση προμήθειας μηχανικού εξοπλισμού {Κοτζαμιχάλης}

 48. Έγκριση προμήθειας μηχανημάτων εργασιών πρασίνου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου {Κοτζαμιχάλης}

 49. Έγκριση προμήθειας ελαστικών σε οχήματα του Δήμου Χανίων {Κοτζαμιχάλης}

 50. Έγκριση κοπής τριών ευκαλύπτων {Κοτζαμιχάλης}

 51. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για τη συμπλήρωση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου