Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

26/6/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 2/7/2015

26.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:07

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 2/7/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 39369/26-6-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 2. Διαγραφή προστίμων παραβάσεων Δημοτικής Αστυνομίας λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Αλεξανδράκης}

 3. Καθορισμός προθεσμίας καταβολής των οφειλών εισφοράς σε χρήμα βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 {Αλεξανδράκης}

 4. Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 113 Σχεδίου Πόλεως “Π.Ε. 2-Κ ΣΟΥΔΑ” (Γ. Ατσαλάκης) {Φραγγεδάκης}

 5. Καταβολή αποζημίωσης – αποδοχή διακανονισμού για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας με κ.α. 120141 στα Ο.Τ. 1033, 1033Α & 1033Β του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Κουφός Χρήστος) {Φραγγεδάκης}

 6. Έγκριση προμήθειας ραφιών για υπόγειο νέου Δημαρχείου Σούδας {Φραγγεδάκης}

 7. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ “Μίκης Θεοδωράκης” {Περράκη}

 8. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΙΛΑΕΚ με τίτλο “Τα τοπωνύμια της Κρήτης” {Περράκη}

 9. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης εκτέλεσης του έργου “Επισκευή – επανάχρηση κτιρίων πλατείας Αγίου Τίτου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 10. Επιστολή δέσμευσης ολοκλήρωσης του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας στο Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική Οδοποιία) Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013)” {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα τακτοποιητικού του έργου “Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμού Χορδακίου” {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση υποδομών Δήμου Χανίων από Θεομηνία 2015” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου “Συντήρηση παιδικών χαρών” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Βαρυπέτρου Δ.Ε. Θερίσου” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους” στη Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου) {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 για την Παιδική Εξοχή Κατασκήνωση Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

 18. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων {Πουλιδάκης}

 19. Εκ νέου έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού εξοπλισμού (πακέτα εργασίας: 4.4 και 4.5) και για τις ομάδες 1,3,4,5 και 6 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο Η-ΠΑΡΚ έπειτα από τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών {Μαράκης}

 20. Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικού υλικού, ζωοτροφών {Κοτζαμιχάλης}