Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015 | 28/08/2015 02:08

28/8/2015, Πρόσκληση για την Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 2/9/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 53032/28-8-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 1. Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26/2/2015 {Πρόεδρος}

 2. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας και των Δήμων Κρήτης {Δήμαρχος}

 3. Συνδιοργάνωση Συνεδρίου TEDX Chania με τίτλο “Τετραγωνίζοντας τον κύκλο” {Φραγκάκης}

 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας 2 επιδαπέδιων ψυκτών – επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με αφιέρωμα στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ {Αποστολάκη}

 7. Συνδιοργάνωση έκθεσης με τον σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με θέμα: “Αϊβαλί ένα ταξίδι στο χρόνο” {Περράκη}

 8. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Λαγωνικάκης Σταύρος) {Φραγγεδάκης}

 9. Έγκριση 2ου/2015 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στο Δήμο Χανίων” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης” {Κεμεσίδης}

 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου Άμπελος Καστρί Βατσιανά” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου 1 της πράξης “Εξοικονόμηση ενέργειας Χανίων” - Κωδικός πράξης 373771 – τίτλος υποέργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση Στέγης Ι.Ν. Αγ. Μαγδαληνής” {Κεμεσίδης}

 19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων” {Κεμεσίδης}

 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων” {Κεμεσίδης}

 21. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 585/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου {Μαράκης}

 23. Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Μαράκης}

 24. Έγκριση προμήθειας φυτικού υλικού {Κοτζαμιχάλης}

 25. Κοπή επικίνδυνων δένδρων {Κοτζαμιχάλης}

 26. Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων έκαστο {Κοτζαμιχάλης}

 27. Έγκριση προμήθειας κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και υλικών για βελτίωση εδάφους {Κοτζαμιχάλης}

 28. Εκ νέου διαβίβαση αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πουλιδάκης}