Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/8/2015, Πρόσκληση για την Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

28.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:43

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 2/9/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 53032/28-8-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) 1. Έγκριση Πρακτικών συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26/2/2015 {Πρόεδρος}

 2. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας και των Δήμων Κρήτης {Δήμαρχος}

 3. Συνδιοργάνωση Συνεδρίου TEDX Chania με τίτλο “Τετραγωνίζοντας τον κύκλο” {Φραγκάκης}

 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης – λοιπά υλικά γραφείου, χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας 2 επιδαπέδιων ψυκτών – επεξεργασίας νερού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

 6. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού με αφιέρωμα στον ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ {Αποστολάκη}

 7. Συνδιοργάνωση έκθεσης με τον σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με θέμα: “Αϊβαλί ένα ταξίδι στο χρόνο” {Περράκη}

 8. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Λαγωνικάκης Σταύρος) {Φραγγεδάκης}

 9. Έγκριση 2ου/2015 Πρακτικού της Επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση οικισμού Κάμπου Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Ανάπλαση οικισμού Ρόκας Δήμου Κισσάμου” {Κεμεσίδης}

 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στο Δήμο Χανίων” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης” {Κεμεσίδης}

 15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

 16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου Άμπελος Καστρί Βατσιανά” {Κεμεσίδης}

 17. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου 1 της πράξης “Εξοικονόμηση ενέργειας Χανίων” - Κωδικός πράξης 373771 – τίτλος υποέργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 18. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση Στέγης Ι.Ν. Αγ. Μαγδαληνής” {Κεμεσίδης}

 19. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων” {Κεμεσίδης}

 20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων” {Κεμεσίδης}

 21. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 585/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Κεμεσίδης}

 22. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου {Μαράκης}

 23. Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Μαράκης}

 24. Έγκριση προμήθειας φυτικού υλικού {Κοτζαμιχάλης}

 25. Κοπή επικίνδυνων δένδρων {Κοτζαμιχάλης}

 26. Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων έκαστο {Κοτζαμιχάλης}

 27. Έγκριση προμήθειας κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και υλικών για βελτίωση εδάφους {Κοτζαμιχάλης}

 28. Εκ νέου διαβίβαση αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πουλιδάκης}