Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

30/06/2015, Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων την 1η Ιουλίου 2015

30.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:11

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 1η του μηνός Iουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ονοματοδοσία ανώνυμων οδών/πλατειών.

2.Εκ νέου έγκριση κανονισμού λειτουργίας σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων μετά από τις παρατηρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

3.Γνωμοδότηση για διατήρηση ή οριστική απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Α. Παπανδρέου.

4.Εξέταση δυνατότητας καθορισμού παραλιών για το λούσιμο δεσποζομένων ζώων συντροφιάς στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

5.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

6.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.