Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

10/7/2015, Σύγκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων την 15η Ιουλίου 2015

10.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 15/7/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.42537 /10-7-2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)                   Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών {Δήμαρχος}

2)                   Συγκρότηση επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων {Δήμαρχος}

3)                   Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου {Αλεξανδράκης}

4)       Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 σχετικά με ενίσχυση Εσόδων- Εξόδων Κ.Α. που αφορά προγράμματα  Κοινωφελούς Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ {Αλεξανδράκης}

5)                 Επιστροφή χρημάτων (Κρασαδάκης) {Αλεξανδράκης}

6)               Επιστροφή χρημάτων (Μπροκαλάκης) {Αλεξανδράκης}

7)               Διαγραφή οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησης της {Αλεξανδράκης}

8)                   Διαγραφή οφειλής από αποζημίωση κατασκευής πεζοδρομίου επί της οδού Μαναρώλη {Αλεξανδράκης}

9)                   Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

10)             Διαγραφή οφειλής από κλήση υπηρεσιακού οχήματος Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}

11)             Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης} 

12)             Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών στη ΔΕ Θερίσου” {Κεμεσίδης}

13)             Συνδιοργάνωση ετήσιου μνημόσυνου των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων {Φραγκάκης}

14)             Φιλοξενία αστέγων στο Δήμο Χανίων {Φραγκάκης}

15)             Έγκριση διενέργειας προμήθειας μη αναλωσίμων – αναλωσίμων για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

16)           Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας-γραφικής ύλης για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

17)          Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

18)        Έγκριση διενέργειας προμήθειας δαπανών ψυχαγωγίας και εορτών της παιδικής εξοχής κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

19)      Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για επισκευή κτιρίου και υλικού της παιδικής εξοχής κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων {Αδοντάκης}

20)             Συμπλήρωση της 508/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του φεστιβάλ “Μίκης Θεοδωράκης” {Περράκη}

21)             Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών  (NWOSU OSBORN) {Πουλιδάκης}

22)             Έγκριση κανονισμού λειτουργίας σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων {Φραγγεδάκης}

23)          Τροποποίηση της 93/2014 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου και κατ' επέκταση της 8/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων  {Κουκλάκης}

24)             Έγκριση απολογισμού 2014 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων {Φανδριδάκης}

25)              Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού φυσιοθεραπείας για το κέντρο στήριξης ΑΜΕΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου {Μαυρομάτης}