Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

2/10/2015, Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 6/10/2015

02.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:45

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 6/10/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 62018/2-10-2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)           Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  30/12/2014, 29/12/2014 {Πρόεδρος} 

2)        Έγκριση υλοποίησης του έργου “Αγορά διατηρητέου κτιρίου για μελλοντική στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων” {Δήμαρχος}

3)        Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

4)        Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων του κ. Δημάρχου για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

5)           Μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών που αφορούν την “Προμήθεια Εξοπλισμού Φυσιοθεραπείας για το Κέντρο Στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ακρωτηρίου”  {Επιτροπή Διαγωνισμών}

6)           Γνωμοδότηση για το υπ'αριθμ. Πρωτ. 50664/17-8-2015 έγγραφο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Φραγκάκης Ιωάννης Ο.Ε.” {Επιτροπή Διαγωνισμών}

7)   Ματαίωση πρόχειρου διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης – αναγνώρισης και δικτυακού εξοπλισμού – ομάδες 1,3,4,5 και 6 – προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς αλλαγή όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών {Αλεξανδράκης}

8)           Μη αναπροσαρμογή μισθωμάτων Δήμου Χανίων για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}

9)           Επιστροφή χρημάτων (Βασιλάκη) {Αλεξανδράκης}

10)      Επιστροφή χρημάτων (Φιωτάκης) {Αλεξανδράκης}

11)       Επιστροφή χρημάτων (Σπινθουράκης) {Αλεξανδράκης}

12)       Επιστροφή χρημάτων (Αϊδήνογλου) {Αλεξανδράκης}

13)       Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

14)       Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

15)       Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}

16)       Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}

17)       Διαγραφή οφειλής από Αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}

18)       Καταγγελία μίσθωσης Εμμανουήλ Τσιτσιδάκη {Αλεξανδράκης}

19)      Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Υποδομών Οδών Δήμου Χανίων έτους 2015” {Κεμεσίδης}

20)      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εξωραϊσμός, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου”  {Κεμεσίδης}

21)      Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συνέχιση εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία” Δήμου Χανίων (Πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

22)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων” {Κεμεσίδης}

23)      Συγκρότηση οργάνου, για τη διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων για τη λειτουργία των παιδότοπων του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

24)      Συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και άλλους φορείς του Νομού Χανίων του 3ου Πανοράματος Κινηματογράφου {Περράκη}

25)      Συνδιοργάνωση παρελάσεως του Δήμου Χανίων με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 {Περράκη}

26)      Συνδιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Μουσείου Σχολικής Ζωής και τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης στα πλαίσια έκθεσης αστροφωτογραφίας {Περράκη}

27)      Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Τετάρτης {Φραγγεδάκης}

28)      Έγκριση θέσεων τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων {Φραγγεδάκης}

29)      Έγκριση 2/15 πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων  {Φραγγεδάκης}

30)      Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία 100469 στο Ο.Τ. 1193 Σχεδίου Πόλεως “Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή” {Φραγγεδάκης}

31)      Άρση συμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στη βόρεια ρυμοτομική – οικοδομική γραμμή του Ο.Τ. 10 επί της οδού Ακτή Παπανικολή στη περιοχή Νέα Χώρα Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

32)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ στα Ο.Τ. Γ583, Γ583Α, Γ584, Γ588, Γ590, Γ589, Γ591, Γ592 και Γ592Α της Π.Ε. Παχιανά Ι. {Φραγγεδάκης}

33)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη περιοχή της ΒΙΟΧΥΜ στα Ο.Τ. Γ1600 -  Γ1601 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}

34)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως “ΚΟΥΜΠΕ-ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ” του Δ. Χανίων, προκειμένου να συμπληρωθούν τα όρια του οικισμού προ του 1923 Ξυλοκαμάρας με ταυτόχρονη μετατόπιση του ορίου του πυκνοδομημένου τμήματος ώστε να συμπεριλαμβάνει και τον αναφερόμενο οικισμό {Φραγγεδάκης}

35)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1552 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}

36)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως νότια του Ο.Τ. Γ1562 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}

37)      Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1606 της Π.Ε. 19 Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων {Φραγγεδάκης}

38)      Άρση ασυμφωνίας εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με μετατόπιση της εγκεκριμένης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 21 και 24 στη περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

39)      Έγκριση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού {Κοτζαμιχάλης}

40)      Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών  {Κοτζαμιχάλης}

41)   Έγκριση προμήθειας λοιπού μηχανικού εξοπλισμού  {Κοτζαμιχάλης}

42)      Έγκριση προμήθειας εκτυπώσεων χαρτών πόλεως {Κοτζαμιχάλης}

43)      Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 607/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί επιχορήγησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων {Αδοντάκης}

44)      Έγκριση παραχώρησης έδρας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 {Αδοντάκης}