Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

23/12/2015, Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

23.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:52

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10)

 Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέμα:

 Αίτημα αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου Χανίων


 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

Video Συνεδρίασης

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Περάκης