Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

15/9/2015, Διευκρινήσεις Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων για τις εκλογές της 20ης/9/2015

15.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:44

Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων επισημαίνεται ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ.26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄/15-3-2012).

Η ψηφοφορία διαρκεί από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00 της ίδιας ημέρας.

Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται στο ψηφοδέλτιο σταυρός προτίμησης υπέρ των υποψηφίων δεδομένου ότι εκλέγονται κατά τη σειρά, που αναγράφονται στο συνδυασμό του κόμματος. Σε περίπτωση όμως που τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού.

Εκλογικό δικαίωμα έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων του κράτους μέχρι 30/06/2015, έχουν γεννηθεί μέχρι το έτος 1997 και δεν έχουν στερηθεί το σχετικό δικαίωμα (άρθρα 4 παρ. 1 και 6 παρ. 1 του π.δ. 26/2012).

Επίσης θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων καθώς και κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης), που προβλέπονται στο π.δ. 26/2012).

Παραλειφθέντες εκλογείς

Όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων, έχουν τη δυνατότητα ως και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 20ής Σεπτεμβρίου να απευθυνθούν στον δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Όσοι από αυτούς είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

Τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσουν οι ανωτέρω εκλογείς και τα οποία θα εκδίδονται εις διπλούν, φέρουν την κάτωθι ένδειξη <<Εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015>>.

Οι ετεροδημότες οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο Δήμο μας μέχρι 30/06/2015, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους. Προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εκλογέων ως ετεροδημοτών, αποτελεί η εγγραφή, σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών προερχομένων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (π.δ. 26/20102).
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Κατά την αναγνώριση των εκλογέων, είναι πιθανό να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες, μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που θα εκδίδεται από το δημοτολόγιο του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων - ισόγειο ή αντίστοιχα από τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων).

Σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτηση των Δημοτών του Δήμου Χανίων το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Δημοτολόγιο) θα λειτουργήσει ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ)

Παρασκευή 18/09/2015

7.30 - 19.30

Σάββατο 19/09/2015

8.00 - 20.00

Κυριακή 20/09/2015

7.00 - 19.00

 

Επίσης το Δημαρχιακό Κατάστημα θα παραμείνει ανοιχτό το Σάββατο 19/09/2015 από 08.00 – 21.00 και την Κυριακή 20/09/2015 από 06.30 π.μ. έως το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.