Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

6/3/2015, Υπογραφή σύμβασης από τον Δήμαρχο Χανίων, Τ. Βάμβουκα, για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχείου Χανίων»

06.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, η σύμβαση για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 301.300,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Στόχος του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

  • Αντικατάσταση των ατομικών κλιματιστικών με νέο αερόψυκτο, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών και μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου με μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης.

  • Αντικατάσταση εκατόν είκοσι (120) φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης.

  • Αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου διπλού υαλοπίνακα. Επίσης αντικατάσταση όλων των εξωτερικών θυρών με θύρες αλουμινίου.

Η πράξη «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝΙΙ)», του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και η χρηματοδότηση της προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις αποτελούν την αρχή σειράς ενεργειών, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα, που παρουσιάζει το Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα.