Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

31/7/2015, Παράταση υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

31.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:24

Από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής αλληλεγγύης δόθηκε παράταση υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I).

Έτσι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, ορίζεται η 26η Αυγούστου 2015.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του ΗΔΙΚΑ και οι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • Στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Κρήτης

 • Στους Δήμους μόνιμης κατοικίας τους

 • Στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων

που είναι πιστοποιημένοι φορείς και μέσω αυτών θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ ιδιωτικά από τον προσωπικό τους υπολογιστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.idika.org.gr/teba/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισαγωγής τους στο taxisnet.

Σημειώνεται ότι στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχουν:

 1. Η Περιφέρεια Κρήτης ως δικαιούχος του προγράμματος

 2. Η Εκκλησία της Κρήτης

 3. Όλοι οι Δήμοι της Κρήτης (μέσω των Κοινωνικών τους Υπηρεσιών και Δομών)

 4. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης

 5. Το ΑΤΕΙ Κρήτης

 6. Οι Σύλλογοι πολυτέκνων και τριτέκνων της Κρήτης

 7. Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α. και Μ. Καλοκαιρινού

 8. Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

 9. Τα Νομαρχιακά Σωματεία ΑμεΑ νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης

 10. Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης

Στους ωφελούμενους θα παρέχονται πακέτα τροφίμων, είδη οικιακού καθαρισμού, προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, έτσι όπως θα εξειδικευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής αυτών.

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής θα παρέχονται στους ωφελούμενους:

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης και εντάσσονται στο πρόγραμμα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και Δομές των Δήμων της Κρήτης.

  Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας από τις κοινωνικές υπηρεσίες και Δομές των Δήμων της Κρήτης

  Διατροφικές Συμβουλές

  Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης

  Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

  Νομικές συνδρομές

  Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών

  Κοινωνικά φροντιστήρια μέσω των συμπραττομένων εταίρων

  Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους μέσω των Δήμων

  Εκδρομές μέσω των Δήμων

  Παροχή χώρων για παιγνίδι συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση

  Για την ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με αρ. Δ23/οικ.19162/1277/25-05-2015 ΦΕΚ1066/Β΄ Υπουργική Απόφαση το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

  Σε μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικος μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

  Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  Οικογενειακή κατάσταση

  Ετήσιο Εισόδημα

  Μηνιαίο Εισόδημα

  Μεμονωμένο άτομο

  3.000€

  250€

  Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος

  4.500€

  375€

  Οικογένεια με 1 ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

  5.400€

  450€

  Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

  6.300€

  525€

  Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

  7.200€

  600€

  Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη

  8.100€

  675€

   

  p1