Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/2/2015, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: Στις 2/3/2015

28.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:09

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 1) επί του Στρατηγικού Σχεδίου του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, 2) Επί του Κανονισμού Καθαριότητας, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.  

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 3 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).

π1