Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

18/5/14, Έρευνα Ικανοποίησης Συναλλασσομένων με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Πολεοδομία) Δήμου Χανίων

18.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:08

Στο πλαίσιο βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του ο Δήμος Χανίων εκπονεί έρευνα ικανοποίησης συναλλασσομένων με τη ΔΥ.ΔΟΜ. (Πολεοδομία), με στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά - αδύνατα σημεία της Υπηρεσίας και η συμβολή τους στην επαρκή εξυπηρέτηση.

Από τα αποτελέσματα αυτά, θα προκύψουν οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι άξονες βελτίωσης της Υπηρεσίας. Στην έρευνα καλούνται να συμμετέχουν εκτός από τους πολίτες, που συναλλάσσονται με την Υπηρεσία και όλοι οι μηχανικοί, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΤΕΕ και της ΕΕΤΕΜ Χανίων, από 18 έως 29-5-15.

Η έρευνα θα διενεργείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αξιολογούνται τα αποτελέσματα των προσπαθειών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι πληροφορίες, που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας.

 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου πολιτών

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου μηχανικών