Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

16/2/2015, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 18/2/2015

16.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:28

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 18η Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΚΑΙ Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

5

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

6

  1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 79/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ

7

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 80/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ WI-FI HOTSPOTS

8

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 81/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ FAX ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

11

  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

12

  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2471, ΚΗΙ-2481, ΚΗΙ-2426, ΚΗΙ-2443, ΚΗΙ-244 ΟΧΗΜΑΤΑ

13

  1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΗΥ-7834 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2014-2015

15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Κ.Α. 10-7134.008)

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ PORTAL, ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝ (SERVER) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ (K.A. 10-6266.004)

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α. 10-6266.010)

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (Κ.Α. 10-6266.011)

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Κ.Α. 10-6266.002)

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ WIFI HOTSPOTS (Κ.Α. 10-6266.007)

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κ.Α. 10-6266.005)

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Α. 10-6266.001)

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, FAX (Κ.Α. 10-6265.002)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ