Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

1/9/2015, Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για το "Βοτάνισμα και τον καθαρισμό των εξωτερικών και αύλειων χώρων" 127 Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

01.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ.18/2015 Πράξη Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΩΘΤΙΟΚΞΨ-56Ξ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν γραπτές κλειστές προσφορές για το ¨Βοτάνισμα και τον καθαρισμό των εξωτερικών και αύλειων χώρων¨ των 127  Σχολικών Μονάδων της, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.945,76€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάδειξης αναδόχου, την χαμηλότερη τιμή.  
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00π.μ. Στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, Κριάρη 40 Μέγαρο Πάνθεον 1ος όροφος.

Πληροφορίες καθώς και για τους όρους ανάθεσης απευθύνεστε στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, τηλ:2821341772 και στο www.chania.gr.


Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Όροι Διαγωνισμού