Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

4/9/2015, Παράταση ισχύος καρτών στάθμευσης των οχημάτων των μονίμων κατοίκων του Δήμου Χανίων

04.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:05

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι παρατείνεται η ισχύς των καρτών στάθμευσης, που ήδη έχουν χορηγηθεί στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου έως 31/12/2015, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 257/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα χορηγηθούν νέες κάρτες στάθμευσης για το έτος 2015 επιπλέον των παραπάνω με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο.