Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

27/4/2015, Καταγραφή απόρων από τον Δήμο Χανίων

27.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:34

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων προβαίνει στην καταγραφή των απόρων και των ατόμων, που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Σκοπό αυτής της καταγραφής είναι:

 • αφενός η δημιουργία ενός μητρώου απόρων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, μέσω του οποίου θα γίνεται η διερεύνηση των αναγκών, που έχουν οι συμπολίτες μας και των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν, ώστε εν συνεχεία να σχεδιαστούν τα αντίστοιχα προγράμματα βοηθείας και

 • αφετέρου να είναι έτοιμες οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να συμμετέχουν στοχευμένα σε νέα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας αλλά και σε συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης.

Καλούνται λοιπόν όσοι ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες οικονομικών κριτηρίων (τα οποία ορίστηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39892/ΓΔ1.2., ΦΕΚ 3018Β/7-11-2014 ΚΥΑ – κατώφλι εισοδήματος – για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος):

 • 2400 ευρώ για τον άγαμο χωρίς παιδιά

 • 3600 ευρώ για το ζευγάρι χωρίς παιδιά

 • 4200 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί

 • 4800 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά

 • 5400 ευρώ για το ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά

 • 6000 ευρώ για το ζευγάρι με τέσσερα ανήλικα παιδιά

 • 4800 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ενήλικο παιδί

 • 5400 ευρώ για το ζευγάρι με ένα ανήλικο και ένα ενήλικο παιδί

 • 6000 ευρώ για το ζευγάρι με δύο ενήλικα παιδιά

 • 3600 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο ή ενήλικο παιδί

 • 4200 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά

 • 4800 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ενήλικα παιδιά

(στα ανωτέρω κριτήρια δεν περιλαμβάνονται τα τεκμήρια, οι διατροφές, που καταβάλλονται σε ανήλικο τέκνο ούτε και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, που χορηγούνται από το κράτος),

να απευθύνονται, προκειμένου να καταγραφούν έως 20 Μαΐου 2015 σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι Υπηρεσίες του Δήμου Χανίων:

 1. Γραφείο Διαμεσολάβησης – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων (στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Χανίων)

 2. ΚΑΠΗ του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ,

 3. Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων (Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας),

προσκομίζοντας :

 1. φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2014

 2. φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.

 3. Έγγραφο, που ν’ αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή απόδειξη ενοικίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας).