Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

18/11/2015, Ωράριο Εισόδου Κοινού στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού του Δήμου Χανίων

18.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:50

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι έχει οριστεί ωράριο εισόδου κοινού στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού του Δήμου Χανίων από Δευτέρα έως και Πέμπτη και από ώρα 9η πρωινή έως 13η μεσημβρινή.

Την Παρασκευή η Υπηρεσία θα παραμένει κλειστή για το κοινό, για τον ορθολογικότερο προγραμματισμό της προς διεκπεραίωση εργασίας, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτημάτων των εξυπηρετούμενων πολιτών.

Η Επιτροπή χορήγησης Βιβλιαρίων για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας σε Ανασφάλιστους Πολίτες θα συνεδριάζει πλέον κάθε Πέμπτη.

Του ανωτέρω Ωραρίου Εισόδου Κοινού εξαιρούνται :

1 -Τα γραφεία,

α – Ανταποκριτή ΟΓΑ Δ.Ε. Χανίων

β – Διαμεσολάβησης .

2- Οι Κοινωνικές δομές,

α – Κοινωνικό Παντοπωλείο,

β- Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους,

γ- Δημοτικός Λαχανόκηπος.

Σε κάθε περίπτωση και λόγω του χαρακτήρα κοινωνικής αλληλεγγύης της Υπηρεσίας και στοχεύοντας στην απρόσκοπτη ενημέρωση του συναλλασσόμενου κοινού σχετικά με το νέο ωράριο και την ομαλή εφαρμογή του, αλλά και την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών στήριξης ευπαθών Ομάδων, η Υπηρεσία ανταποκρίνεται όπου απαιτηθεί ανεξάρτητα ωραρίου και ημερών εισόδου κοινού.