Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

6/3/2015, Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 12/3/2015

06.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:35

Tακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 12η του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:15 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Προτάσεις για αποτελεσματική και μαζική χρήση του συστήματος “Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων”.

2.Γνωμοδότηση για κυκλοφοριακά θέματα.

3.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Χανίων 

Αθανασάκη Ειρήνη