Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/5/2015, Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 2/6/2015

28.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:06

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 2η του μηνός Iουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για την οριστική απομάκρυνση σχολαζόντων περιπτέρων τα οποία βρίσκονται στην Δ.Ε. Χανίων

2.Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Συζήτηση-καταγραφή προβλημάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων.

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Χανίων 

 

Αθανασάκη Ειρήνη