Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

24/4/2015, Αποτύπωση ορίων οικισμού στις Κορακιές

24.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 23:19

Από τον Δήμο Χανίων δίνεται στη δημοσιότητα η διαδικασία, που ακολουθήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναφορικά με την ακριβή αποτύπωση ορίων οικισμού στις Κορακιές.

Η νέα δημοτική αρχή, συνεπής στις δεσμεύσεις της, βάζει τάξη και στα εκκρεμή πολεοδομικά ζητήματα που χρόνια ταλαιπωρούν δημότες, μηχανικούς και υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χανίων και η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, έκαναν δεκτή την προσφορά του συλλόγου τοπογράφων για δωρεάν αποτύπωση ορίων όποιου οικισμού θα επελέγετο και συμφώνησαν 2 παρατάξεις της ελάσσονος αντιπολίτευσης, ενώ είχε προηγηθεί ειδική συνεδρίαση με όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων στην Υπηρεσία Δόμησης Χανίων.

Επιλέχθηκε ο οικισμός «Κορακιές». διότι ο προσδιορισμός κάποιων από τα όρια του εμπεριέχει ασάφειες, που χρήζουν διευκρίνησης – διόρθωσης από τα αρμόδια όργανα (Γ.Γ. Περιφέρειας ή έκδοση Π.Δ.), με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί διάφορες οικοδομικές άδειες, που μετά από καταγγελίες έχουν ανακληθεί ή έχουν διακοπεί οι οικοδομικές εργασίες.

Με το θέμα αυτό έχουν ασχοληθεί επί μακρόν οι επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης απέναντι στους οποίους έχει δεσμευτεί η υπηρεσία δόμησης ότι θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση των ορίων του οικισμού, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Η ύπαρξη ασάφειας, που κάποιοι υποστηρίζουν και προβάλλουν, και η έλλειψη διαφάνειας, κάποιους άλλους εξυπηρετεί καθώς και τα συμφέροντα τους και όχι τον Δήμο και τις υπηρεσίες του, οι οποίοι προσπαθούν με τον πλέον διαφανή και νόμιμο τρόπο, να διορθώσουν προβλήματα που παρέλαβαν και λιμνάζουν χρόνια.

Οριοθετούμε τους οικισμούς, διότι την δεκαετία του ’80 η διαδικασία έγινε με στοιχειώδη μέσα, πολλές φορές με μέτρηση πάνω στους χάρτες, με σημεία που σήμερα πιθανόν να μην υπάρχουν. Παράλληλα, υπάρχουν ασάφειες και αναντιστοιχίες στις περιγραφές και στα σημεία που είναι σημειωμένα στους χάρτες.

Η αποτύπωση των σημείων με συντεταγμένες του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς, είναι σταθερή, μονοσήμαντη, μη επιδεχόμενη ερμηνειών και αμφισβητήσεων.

Παρόμοια διαδικασία οριοθέτησης θα πραγματοποιηθεί σε δεκάδες άλλους οικισμούς, με ανάλογα προβλήματα.