Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015 | 09/01/2015 03:01

9/1/2015, Σεμινάριο νέων τεχνολογιών στο Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων πραγματοποιεί για τους αναγνώστες της – και όχι μόνο, σεμινάρια στο χώρο του Media Lab της Βιβλιοθήκης.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το σεμινάριο “Νέες Τεχνολογίες: Δημιουργία Ιστοσελίδας”, διάρκειας 50 ωρών, ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου 2014, με τον καθηγητή πληροφορικής, Γιάννη Κουρκουνάκη.

Σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων και μικρών ιστοχώρων.

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των περιβαλλόντων και τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ιστοσελίδων,

  • να αντιλαμβάνονται τη στοιχειώδη ορολογία των εργαλείων και υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων και (σχετικά μικρών) ιστοχώρων,

  • να γνωρίζουν επαρκώς τα διάφορα είδη ιστοσελίδων, που μπορούν να δημιουργηθούν, τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους και τα εργαλεία, που είναι καταλληλότερα για τη διαχείρισή τους,

  • να έχουν τουλάχιστον μια εξοικείωση με τα τεχνικά, οικονομικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής υφής θέματα, που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων και ιστοχώρων.

p1