Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

14/9/2015, Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για άδεια χρήσης νερού

14.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:15

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού χωρίς την καταβολή προστίμου λήγει στις 30-9-2015. Κατάθεση αιτήσεων από 1-10-2015 και μετά θα έχει ως συνέπεια την επιβολή προστίμου.

Επίσης, τονίζεται ότι :

α) η απογραφή, που πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΣΥ, δεν αποτελεί άδεια χρήσης νερού,

β) οι ενδιαφερόμενοι δεν υποχρεούνται να συμπεριλάβουν μελέτη από μελετητή, αλλά να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα στοιχεία, που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει προηγουμένως καταγραφή του σημείου υδροληψίας στο ΕΜΣΥ με σχετική αίτηση στον Δήμο.