Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

12/1/2015, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 14/1/2015

12.01.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Εκδίκαση ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας Φουντουλάκη Αρετή & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ακύρωση του διαγωνισμού Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων & Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 2. Εκδίκαση αίτησης θεραπείας της εταιρείας Φουντουλάκη Αρετή & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ακύρωση της με αριθμ. 1195/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορούσε την ακύρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης καθαριότητας δημοτικών γυμναστηρίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

 3. Διάθεση πιστώσεων για τον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικού διαγωνισμό για την υπηρεσία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (συνεχιζόμενο 2013-2014)

 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων & Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 5. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης του κτιρίου της οδού Γκερόλα για τη στέγαση των 30ου και 31ου Νηπιαγωγείων Χανίων

 6. Διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (συνεχιζόμενο 2014)

 7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

 8. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (συνεχιζόμενο 2014)

 9. Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων”

 10. Απόφαση επί της γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας για εξώδικο και με συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα επικείμενα του τμήματος ιδιοκτησίας με ΟΤ1172, περιοχή Κόκκινο Μετόχι - Χρυσοπηγή

 11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών απευθείας αναθέσεων προμηθειών που σχετίζονται με τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015

 12. Διάθεση πίστωσης για εκλογικές δαπάνες (προμήθεια κερασμάτων, έντυπου υλικού, γραφικής ύλης και υλικών για τη συντήρηση των παραβάν και των καλπών, κ.ά.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ