Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

12/5/2015, Τακτική δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 14/5/2015

12.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:00

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”

4

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

5

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 370/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4886, ΚΗΙ-2444, ΚΗΥ-7850 ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΜΕ-46553 ΚΑΙ ΜΕ-49993 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

9

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-7753, ΚΗΙ-2418 ΟΧΗΜΑΤΑ

10

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-4809, ΚΗΙ-2435 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΥ-4808 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

12

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΚΗΙ-2435 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡ. ΧΝΜ-8234 ΦΟΡΤΗΓΟΥ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

17

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΥΔΡΕΥΣΗ ΙΜΠΡΟΥ – ΑΣΚΥΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ”

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 100444 ΣΤΟ ΟΤ 1189 ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ”

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 100444/ΟΤ1189 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ”

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 027406/ΟΤ759 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ”

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 027406/ΟΤ759 ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ”

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ