Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

22/6/2015, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 24/6/2015

22.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:18

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 24η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΝΕΑ ΧΩΡΑ Α.Ε.” ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

2

ΑΝΑΘΕΣΗ “ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΡΜΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ” ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Ή ΜΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 3463/06 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 308/15 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. (ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΔΙΓΕΝΗ ΑΝΤΥΠΑ ΓΑΛΑΤΑ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

7

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

8

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟ

9

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΑΛΑΤΑ

10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΘΛ. ΠΑΡΚΟ ΧΑΡΟΔΙΑΣ

11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΑ

12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ

13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΑΛΟΣ

14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΒΟΛΙΤΣΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 114/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

17

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

18

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΧΝΜ 8234 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

19

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ 2433 ΟΧΗΜΑΤΟΣ

20

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-104886 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-37909 & ΜΕ-46553 ΜΗΧ/ΤΩΝ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2437 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7762

24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-37909 ΜΗΧ/ΤΟΣ

25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-83249 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7703 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

27

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΔΟΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2430 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2404 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΜΑ”

33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”

34

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”

35

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ”

36

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ”

37

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ “ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ”

38

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΤΙΕ, ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ