Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

9/10/2015, Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 13/10/2015

09.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 13η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΕΔΗΦ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 100/2015 ΚΑΙ 101/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ)

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΝΤΕΝΤΑΚΗ)

4

ΑΝΑΘΕΣΗ “¨ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

6

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

7

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

8

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”

9

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΠΑΚΕΤΑ Α-Δ-ΙΒ”

10

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

11

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΧΡΗΣΗ 2015”

12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

14

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ - ΣΙΔΗΡΑ”

16

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”

17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ” ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015”, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

19

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

21

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-49992 ΚΑΙ ΜΕ-83249 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

22

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4834 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2444 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

24

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2437 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

25

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΤΥΕ-68, ΧΒΒ-908, ΧΒΝ-0710, ΤΥΕ-66, ΧΒΤ-0144 ΔΙΚΥΚΛΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2404, ΜΕ-49993, ΚΗΙ-2447 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB TOKEN ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 35/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

29

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ