Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

29/9/2015, Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Την 1η/10/2015

29.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:40

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 1η Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΛΑΔΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑΣ

4

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 102/2015, 103/2015, 104/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 8% ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)

5

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015”, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ, ΣΟΥΔΑΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ & ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

9

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

11

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1, 3, 4, 5 ΚΑΙ 6

12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866

14

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΘΕΡΙΣΟ

15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΟΧΙΑ - ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

16

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ