Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

11/8/2015, Πρόσκληση Συγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

11.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:26

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 14η Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ”

3

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

4

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.4 ΚΑΙ 4.5) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5,6 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ 2007-2013 ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ Η-ΠΑΡΚ

9

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

12

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7762 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ