Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

30/10/2015, Νέα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων : Στις 3/11/2015

30.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:35

Νέα δημόσια συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, στις 12.30, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση, μετά τη ματαίωση της κατά την 30η Οκτωβρίου 2015, επειδή δεν υπήρξε απαρτία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, αν και κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ