Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

21/4/2015, Παράκαμψη βιολογικής βαθμίδας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων

21.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:04

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ως ενταγμένο στην Πράξη με κωδικό MIS 346596 και προκειμένου να γίνει η διασύνδεση υφιστάμενων και νέων δεξαμενών της βιολογικής βαθμίδας της εγκατάστασης (νέοι βιοαντιδραστήρες, νέα δεξαμενή τελικής καθίζησης), απαιτείται η παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας από το πρωί της Τετάρτης 22/4/2015 έως το αργότερο στις 15:00 το Σάββατο 25/4/2015.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα γίνεται μόνο πρωτοβάθμια επεξεργασία των εισερχομένων στην εγκατάσταση λυμάτων, με αποτέλεσμα μειωμένο βαθμό επεξεργασίας των λυμάτων. Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε με την ολοκλήρωση των εργασιών να επανέλθουν άμεσα οι αποδόσεις απομάκρυνσης του ρυπαντικού φορτίου στα υψηλά επίπεδα που εξασφαλίζει η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων σε συνθήκες κανονικής της λειτουργίας.