Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/5/2015, Παράταση για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών

28.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:28

Παρατείνεται και στο Δήμο Χανίων, η προθεσμία για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών, μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 26/06/2015, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Στις οφειλές προς το Δήμο Χανίων, οι οποίες υπάγονται στη σχετική ρύθμιση, εντάσσονται και οι οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών.

Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό, από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Ειδικά στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής των κυρίως οφειλών, προβλέπεται πλήρης (100%) απαλλαγή από προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Το ελάχιστο δε ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία, ως επίσης και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 26/5/2015.

α) Εφάπαξ με απαλλαγή 100% από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

β) Από 2-5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 90%

γ)Από 6-10 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80%

δ) Από 11-20 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 75%

ε) Από 21-30 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 70%

στ) Από 31-40 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 65%

ζ) Από 41-50 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 60%

η) Από 51-60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 55%

θ)Από 61-70 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 50%

ι) Από 71-80 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 45%

ια)Από 81-90 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 40%

ιβ)Από 91-100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 30%

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών, που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 26/5/2015, ημερομηνία λήξης του διακανονισμού, προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και οφειλές από εισφορά σε χρήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ (τηλ.28213-41756).