Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

2/3/2015, Παρουσίαση του έργου “Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές” στους εκπαιδευτικούς: Στις 4/3/2015

02.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:07

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν στους εκπαιδευτικούς το έργο του Δήμου Χανίων «Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές» την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 2.30 μ.μ. στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η παροχή νέων ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Απευθύνεται στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Χανίων, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα των Χανίων, αλλά και στους μαθητές στους οποίους δίδει τη δυνατότητα γνωριμίας με τα μνημεία και την ιστορία των Χανίων, μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου πραγματοποιήθηκαν:

1) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού 71.193 σελίδων από τα τεκμήρια (εφημερίδες, βιβλία, χάρτες, περιοδικά, φωτογραφίες, κ.α) της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων.

2) Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης www.chaniahistory.gr για την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμικού αποθέματος της πόλης των Χανίων, η οποία περιέχει:

-Ιστορική Αναδρομή στην πόλη των Χανίων από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα.

-Φωτογραφίες και αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων Μνημείων των Χανίων.

-Διαδραστικό χάρτη με δυνατότητα αναζήτησης μνημείων των Χανίων ανά ιστορική περίοδο, κατηγορία μνημείου, περιοχή, κ.α.

-Δημιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων (forum)

-Αναζήτηση και προβολή των τεκμηρίων, που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

3) Ανάπτυξη ειδικής Μαθησιακής - ψυχαγωγικής πλατφόρμας διαδικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω της πύλης www.chaniahistory.gr, βασισμένων στο ιστορικό και πολιτισμικό απόθεμα της πόλης των Χανίων. Μέσω αυτών τα παιδιά, και όχι μόνο, μπορούν παίζοντας να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και τα μνημεία του τόπους τους. Αυτά περιλαμβάνουν:

1. Παιχνίδια Μνήμης

2. Παζλ

3. Chaniopolis

Το έργο θα παρουσιάσουν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη, και η Βιβλιοθηκονόμος, υπάλληλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, Αρετή Καρβέλη.