Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

15/12/2015, Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 17/12/2015

15.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:28

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 17η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Παραχωρήσεις Κοινοχρήστων Χώρων (ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ – ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Ι.Ι.Ε.Κ. ΖΗΤΑ )

2. Εγκριση Πρακτικών Επιτροπής Σχεδίου

α. Εισήγηση για την εφαρμογή προϊσχύουσων διατάξεων περί εισφοράς γης του Ν 4315/2014 για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στη ΠΕ 19 “Μόντε Βάρδια” του Δήμου Χανίων.

β. Εισήγηση για την εφαρμογή προϊσχύουσων διατάξεων περί εισφοράς γης του Ν 4315/2014 για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στη ΠΕ 19 “Μόντε Βάρδια” του Δήμου Χανίων.

γ. Μετατροπή της εισφοράς από χρήμα σε γη και διάθεση οικοπέδων από το Δήμο Χανίων στις ιδιοκτησίες των Στυλιανής Σταγάκη, Όλγας, Δημητρίου και Ευαγγελίας Βουλγαράκη.

4. Αποζημίωση ιδιοκτησίας στο Δασύλλιο Αγροκηπίου Σούδας

5. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος στην οδό Χ'' Μ. Νταλιάνη

6. Πρακτικά Επιτροπής Καθαριότητας για μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων

7. Τοποθέτηση σταθερών στεγάστρων έμπροσθεν καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για στέγαση τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Ελευθερίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ