Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

15/9/2015, Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

15.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:32

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κ. Αντώνης Σχετάκης προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο επιλογής προμηθευτή το ποσοστό έκπτωσης (αριθμός μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία) που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος προμήθειας και που θα διαμορφώνει την χαμηλότερη τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενδεικτικού προϋπολογισμού 133.900€ πλέον Φ.Π.Α. για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και δικαιώματος προαίρεσης 30%.

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τους Προϋπολογισμούς της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. των ετών 2015-2016. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 30/09/2015 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ.Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αντώνης Σχετάκης