Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

29/9/2015, Προκήρυξη για την " Προμήθεια Οξειδίου του Ασβεστίου για την Ε.Ε.Λ Χανίων "

29.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ», για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα προϊόντος, προϋπολογισμού 55.000€ πλέον Φ.Π.Α για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρείς μήνες ανάλογα µε τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ µε δικαίωμα προαίρεσης 30% και ποσού 16.500 €. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ. των ετών 2015 και 2016.Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 27/10/2015 και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στη οδό Μεγίστης Λαύρας 15, στις Μουρνιές του Δ.Δ. Ελ. Βενιζέλου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.ΑΧ., στις Μουρνιές Χανίων, Τμήμα Προμηθειών Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Σταύρος Μαυρογένης, Τηλ.: 2821036278, Φαξ: 2821036289, e-mail mavrogen@deyax.org.gr).Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Αντώνης Σχετάκης