Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/8/2015, Προκήρυξη για προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ.χανίων

28.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων».Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα …27135,50…….€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 6241,16….€ σύνολο 33376,66…….€.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΛΠ): προϋπολογισμού 21237,40……€ πλέον ΦΠΑ23%...4884,60.. € σύνολο 26122,00 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΚΛΠ: προϋπολογισμού …843,60€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 194,03…….€ σύνολο 1037,63 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΧΑΡΤΙΚΑ: προϋπολογισμού 3064,5 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 704,84 .. € σύνολο 3769,34 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΠ: προϋπολογισμού 1990,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 457,70 € σύνολο 2447,70 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 09/09/ 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9.30 έως 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΧανίωνΚονταξάκης Ευτύχιος

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού προμήθειας υλικών καθαριότητας

Τεχνική Έκθεση

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς